Tanssit, Lavatanssit

Yhteystiedot

Tuusmäen Kyläyhdistys ry
puh. 045 341 0260

tuusmaki@gmail.com


Leena Suhonen
Puh. 050 544 5153


Tunnelilava ja Maamiesseurantalo

Tunnelilavantie 41


Uusimmat kuvat

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:474900 kpl

Kyläsuunnitelma

Tuusmäen kyläsuunnitelma ja kyläkartta ovat valmistuneet

Julkistamistilaisuus pidettiin Rantasalmen Tuusmäen koululla, os.
Tuusmäentie 835, 58940 Tuusmäki, keskiviikkona 11.9.2013 klo 14.30.

Paikalla oli Tuusmäen kyläyhdistyksen ja koulun, kylän muiden yhdistysten, Rajupusu
Leaderin, Jäskyn ja Rantasalmen kunnan edustajia.

Valokuvia tilaisuudesta.

Tuusmäen kyläsuunnitelma sisältää kartoitukset kylän historiasta, alueesta, maisemista, asukkaista, palveluista ja elinkeinoista. Kokouksissa ja kyläkyselyssä selvitettiin kylän vahvuuksia ja uhkia sekä
yhteisiä tavoitteita. Tällainen keskustelu on vaikea siirtää paperille, mutta se on tärkeä aika ajoin käydä, jotta kylän toimintaan saadaan yhteinen sävel ja pitkäjännitteinen linja.

Kokouksissa ideoidut hankkeet testattiin kyläkyselyssä. Kyläkysely lähetettiin toukokuussa kaikille kylän asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Kyläsuunnitelma kiteytyy 12 hankkeeseen, joita on tarkoitus lähivuosina
edistää. Lisäksi tuli esille monia tärkeitä tavoitteita toiminnalle, esimerkiksi että kyläyhdistykseen toivotaan mukaan uusia aktiiveja.

Kyläkyselyssä päällimmäiseksi asiaksi nousi koulun tulevaisuus mutta myös tieolosuhteet, maisemien säilyminen avoimina, työpaikat ja harrastusmahdollisuudet ovat kyläläisille tärkeitä.

Kyläsuunnitelman keskiaukeamalla on kartta, johon on merkitty kaikki kylän yritykset ja paikat – yhteensä 60 kohdetta! Kaikkiaan on tarkoitus, että kylän asukkailla, vapaa-ajan asukkailla ja muilla on hyvä kuva kylästä ja
siitä missä juuri nyt mennään. Näin kylään on helpompi muuttaa ja asukkaiden on helpompi lähteä mukaan toimimaan kylän hyväksi.

Tuusmäen koulun oppilaat osallistuivat kyläsuunnitelman tekoon kirjoituksilla ja maalauksilla otsikolla ”Kotikyläni”. Työt ovat jo olleet esillä koulussa ja niitä on runsaasti myös kyläsuunnitelmassa.

Kyläsuunnitelman laatimiseen on saatu Rajupusu Leaderin myöntämää avustusta ja suunnitelman tilaaja on Tuusmäen kyläyhdistys ry. Myös kunta ja koulu ovat osallistuneet suunnitteluun. Työn kirjurina ja ohjaajana on toiminut kyläasiamies Henrik Hausen.

Tuusmäen kyläsuunnitelma pdf muodossa ja sivuilla Kyläpalvelut  lista päivitetyista (17.5.2015) palveluista.

Kartta

Kartan kohteet

Lisätietoja:

Kyläyhdistyksen sihteeri Leena Suhonen, leena_suhonen@hotmail.com
puh. 045 341 0260